Općina Banovići opredjeljena za stvaranje povoljnijih uslova rasta i razvoja djece

Općina Banovići zvanično je obezbijedila tehničke preduslove za implementaciju Akcionog plana za djecu koji će realizovati u periodu 2019-2021. godine. Nakon što je Općinsko vijeće Banovići na februarskoj sjednici usvojilo Akcioni plan za djecu, te planiralo finansijska sredstva u Budžetu za 2019. godinu, Akcioni plan je dobio svoj zvanični pečat za početak implementacije.

“Izradom i usvajanjem Akcionog plana za djecu Općina Banovići je stvorila pozitivnu i podsticajnu klimu za pravilan rast i razvoj svakog djeteta. Potrebe djece su ovim dokumentom stavljene kao prioritet rada Općine Banovići. Sa druge strane, Općina Banovići je ovim dokumentom dobila kompletan uvid u finansijke potrebe mladih i smjernice u planiranju budžeta za potrebe mladih.” izjavio je Midhat Husić, načelnik Općine Banovići.

Osnovni cilj donošenja Akcionog plana za djecu u opštini Banovići je stvaranje što povoljnijih uslova za život djece i porodice, njihovo zdravo psiho-fizičko odrastanje i uključivanje u društvo i participaciju u odlučivanju, a sve to u najboljem interesu djece. Ujedno on predstavlja temeljni planski dokument i strateški osnovu za pronalaženje novih partnera za njegovu realizaciju, te će omogućiti lakši pristup sredstvima viših nivoa vlasti i sredstvima Evropskih fondova namjenjenih djeci.

Budžet trogodišnjeg Akcionog plana za djecu iznosi 878.090 konvertibilnih maraka i predstavlja realne potrebe djece uzrasta do 18 godina. Njegovom implementacijom stvorit će se bolji uslovi života djece koja će u budućnosti stvarati nove vrijednosti na području Banovića i šire. Ovakvim strateškim odlukama Banovići potvrđuju svoje namjere da ulaganje u djecu ne posmatraju nikako drugačije osim kao investiciju koja garantuje progres u bolju budućnost. Ovakvim ulaganjem obezbijedit će se jedan od preduslova za razvoj cjelokupne lokalne zajednice po mjeri djeteta.

Ubrzano se krenulo u implementaciju

Prve aktivnosti koje je provela Općina Banovići na realizaciji Akcionog plana za djecu odnosile su se na provedbu istraživanja i izradu protokola kao i edukaciju potpisnika protokola, kreiranje profesionalnih metodologija za otkrivanje znanja i vještina kao i razvoj sistemske podrške dječijim programima i projektima. Pored ovih aktivnosti, Općina Banovići je u saradnji sa partnerima krenula u realizaciju tri projekta namjenjena djeci i to najveći projekat se odnosi na uređenje dvorišta,  sportskog poligona, parkinga i prilaza Centru za inkluzivni razvoj koji se nalazi u O.Š. Banovići, te još dva manja projekta koja se odnose na manje rekonstrukcije i nabavku opreme namjenjene djeci.

Općina Banovići Akcioni plan realizuje zajedno sa neformalnom Grupom za dobrobit djece općine Banovići, a na osnovu potpisane Zajedničke izjave o saradnji za dobrobit djece na lokalnom nivou. U Grupu za dobrobit djece dobrovoljno su uključeni: Općina Banovići, World Vision Tuzla, Udruženje odred izviđača „Plamen“ Banovići, JU OŠ „Grivice“, JU OŠ „Banovići“, JU „Centar za socijalni rad“, MUP TK PS Banovići, JU OŠ „Treštenica“, JU OŠ „Banovići selo“, JZU Dom zdravlja Banovići, CK Banovići, Udruženje dijabetičara „Plavi krug“ Banovići, Udruženje mladih „BaUM“ Banovići, JU MSŠ „Banovići“,  sa zajedničkim ciljem da svako iz svoje nadležnosti i na različite načine doprinese boljem ambijentu za svu djecu, prepoznajući to kao jedan od ključnih faktora uspjeha lokalne zajednice.

Osnov za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu je UN-ova Konvencija o pravima djeteta sa posebno utvrđenim preporukama Komiteta za prava djeteta koje imaju za cilj osiguranje jednake pravne zaštite za svu djecu što se postiže usklađivanjem postojećih zakona sa nevedenom Konvencijom.  Akcioni plan za djecu Bosne i Hercegovine 2015.-2018. godina za nivo Bosne i Hercegovine usvojilo je  Vijeće Ministara.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *