Općina Banovići se priprema za početak rada međuopćinske sanitarne deponije „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice – deponija bi trebala početi sa radom u maju mjesecu ove godine (video i foto)

Radovi na izgradnji regionalne sanitarne deponije „Eko-Sep“ Živinice su u završnoj fazi. Trenutno se radi na otklanjanju određenih tehničkih nedostataka i pribavljanju potrebnih dozvola – upotrebne dozvole i dozvole za rad. Početak rada deponije najavljen je za maj mjesec.

Deponiju je obišao općinski načelnik dr. Bego Gutić, koji se na licu mjesta uvjerio kako teku pripreme za početak njenog rada. U izjavi za Radio Banoviće osvrnuo se na ovaj projekat, njegovu vrijednost, način finansiranja i značaj za našu Općinu. Također, govorio je i o obavezama općine Banovići koje proizlaze iz projekta, kao jedne od tri strane koje imaju osnivački ulog u deponiji (Banovići 30 %, Živinice 60 % i Kladanj 10 %).

Razgovor sa načelnikom Gutićem realizovala ekipa Radio Banovića: novinar: Mirnes Brigić, snimatelj i montaža: Fikret Kerić