Općinski načelnik dr. Bego Gutić razgovarao sa predstavnicima Policijske uprave Banovići – govorilo se o unapređenju suradnje

Unapređenje suradnje između Općinskog organa uprave i Policijske uprave Banovići bila je tema sastanka koju je načelnik dr. Bego Gutić upriličio sa predstavnicima Policijske uprave Banovići. Također, govorilo se i o sve većem  broju pritužbi građana na ponašanje pojedinih policijskih službenika. O svemu ovome općinski načelnik je razgovarao sa: Mustafom Dostovićem, načelnikom OKP-a i Nerminom Rahmanovićem, zamjenikom komandira PU Banovići.

Obostrano je konstatovano da suradnja Općine i PU Banovići može i mora biti bolja, što je u interesu svih, prije svega građana i bolje sigurnosno-bezbjednosne situacije u Općini.

Predstavnici PU Banovići zahvalili su se načelniku na upriličenom sastanku i istakli da Policijska uprava i Općina trebaju raditi i djelovati zajedno. Upoznali su načelnika sa aktuelnim problemima sa kojima se susreću u svom radu i o rezultatima rada.

Načelnik Gutić je istakao da Općina stoji na raspolaganju, svim svojim kapacitetima, Policijskoj upravi. Iznio je svoje nezadovoljstvo pojedinim aktivnostima službenika PU Banovići  jer, kako je kazao, postoji različiti pristup prema različitim grupama građana. Policija je javni servis svih građana i tako se treba i ponašati.

Na sastanku se govorilo i o: stanju u oblasti kriminaliteta, o sve češćem narušavanju javnog reda i mira (poput neovlaštenog puštanja stoke), o učestalim kriminalnim radnjama u RMU Banovići, od strane zaposlenih, o kontrolisanju parking prostora i izletišta Vidikovac od strane policijskih službenika i drugim pitanjima koja su iz djelokruga rada policije.