Posjeta i druženje sa RVI – paraplegičarima

Općinski načelnik dr. Bego Gutić posjetio je RVI paraplegičare općine Banovići.  Prilikom posjete razgovaralo se o problemima sa kojima se RVI paraplegičari susreću u Banovićima. U cilju rješavanja problema i osiguravanja boljih uvjeta za život, načelnik se stavio  na raspolaganje ovoj najosjetljivijoj boračkoj kategoriji, te obećao bolju suradnju u narednom periodu.

Ovom prilikom, načelnik Gutić, uručio je i prigodne poklone RVI paraplegičarima općine Banovići.