Općinski načelnik upriličio prijem za predstavnike Udruženja „PIPOL“ Tuzla

Predstavnici Udruženja porodica i prijatelja djece oboljele i izliječene od leukemije i drugih malignih bolesti „PIPOL“ Tuzla posjetili su općinu Banovići i razgovarali sa načelnikom dr. Begom Gutićem. Ovom prilikom upoznali su načelnika Gutića sa radom i misijom Udruženja te zatražili pomoć i podršku općine Banovići za svoj rad. Istakli su, da iako se bave društveno odgovornim poslom (pomažu oboljeloj djeci i mladima, kao i njihovim porodicama) suočavaju se sa problemom finansiranja. Svoje aktivnosti i projekte uglavnom realizuje putem raspisanih javnih poziva, a podrška raznih nivoa vlasti, gradova i općina je simbolična ili je u potpunosti izostala. Cilj im je da u 2022. godinu ostvare bolju suradnju sa svim gradovima i općinama u Tuzlanskom kantonu i da od istih dobiju veću  pomoć i podršku.

Prema riječima općinskog načelnika, kao društveno odgovorna lokalna zajednica, općina Banovići pomoći će Udruženje i deklarativno i materijalno. Već za obilježavanje Međunarodnog dana djece oboljele od raka (15. februar) iz tekuće rezerve osigurat će određena finansijska sredstva. Ubrzo slijedi i raspisivanje javnog poziva za nevladin sektor tako da se kroz predložene projekte može osigurati i dodatna pomoć. Općina Banovići je i ranije pomagala slična udruženja, poput: Udruženja gluhih i nagluhih osoba, Udruženja slijepih, Udruženja dijabetičara „Plavi krug“, a u ovoj godini osigurat će prostor i za novoformirano Udruženje za djecu sa poteškoćama u razvoju „Leptir“.

Sa načelnikom Banovića dr. Begom Gutićem razgovarale su: Amra Saračević, predsjednica Udruženja „PIPOL“ Tuzla i Amra Mujkanović, asistent na projektima.