Sastanak sa predstavnicima KUD „Litva“ Banovići

Funkcioniranje, rad i podrška Kulturno umjetničkom društvu „Litva“ Banovići bila je tema razgovora općinskog načelnika dr. Bege Gutića i predstavnika KUD-a. Općinski načelnik je upoznat sa trenutnom stanju u KUD-u, njegovim radom  i predstojećim aktivnostima. Informiran je da će se u narednom periodu održat izborna skupština na kojoj će se birati nova radna tijela Društva, a samim tim odrediti i nove smjernice u radu. S tim u vezi, od općinskog načelnika zatražena je pomoć i podrška.

Načelnik Gutić je istakao da su kadrovska pitanja stvar KUD-a i da se Općina po tom pitanju neće miješati. Međutim, obaveza Općine je da pomogne one koji je predstavljaju i promoviraju, a KUD „Litva“ je svakako među takvima.  

Tokom razgovora, sugovornici su se usuglasili da se rad Kulturno umjetničkog društva „Litva“ Banovići, u narednom periodu, mora dići na viši nivo i to prije svega angažiranjem potrebnih lica i omasovljenjem članstva.