Općinsko vijeće Banovići – Dominirale teme iz oblasti kadrovkse strukture javnih ustanova

Na osmoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići održanoj danas u prostorijama Radničkog doma, razmatrano je šest tačaka koje je neposredno prije sjednice utvrdio Kolegij Općinskog vijeća, a preovladavale su kadrovske teme.

Naime, Općinsko vijeće je zbog isteka mandata Općinske pravobranteljice Fikrete Kerić Tagić razmatralo i imenovalu istu za vršioca dužnosti općinskog pravobranioca koja će i dalje štititi interese Općine i  zastupati je pred sudovima do okončanja konkursne procedure.

-„U toku je konkursna procedura za izbor i imenovanje općinskog pravobranioca, a danas smo imenovali vršioca dužnosti do okončanja ove procedure. Sve tačke su usvojen i vidjelo se da je većina u Općinskom vijeću stabilna“, – kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Robert Lapčević.

Pored ove tačke, Općinsko vijeće je imenovalo privremene upravne odbore u javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Banovići te dalo saglasnost za imenovanje direktora u nekoliko javnih ustanova. Na poziciju direktora JU „Centar za socijalni rad“ imenovana je Merima Numanović, na funkciju direktorice u JU „Dječije obdanište“ imenovana je Amina Aličković, dok je na novi mandatni period u JU „Javna biblioteka“ imenovan dosadašnji direktor Edis Hodžić.

Načelnik Gutić: Stanje u javnim ustanovama se mora popraviti

Usvojene tačke prokomentarisao je načelnik dr. Bego Gutić i naglasio da će vrlo brzo konkursne procedure biti okonačne i imenovani upravni odbori na četverogodišnji mandatni period.

-„Ono što me kao načelnik zabrinulo nakon što sam snimio stanje u javnim ustanovama jeste loš standard zaposlenih u javnim ustanovama i to je ono što se mora popravljati u narednom periodu. Inicirat ćemo naredne godine u budžetu da se  poveća iznos predviđen za plate uposlenicima javnih ustanova jer su one vrlo važne i bave se bitnim djelatnostima, imaju loše stanje tehničke i informatičke opreme, kao i radnog prostora“,- kazao je načelnik dr. Bego Gutić. Kako je načelnik istakao, na današnjoj sjednici je iznenađen stavom opozicije koja nije podržala imenovanje Fikrete Kerić Tagić za vršioca dužnosti općinskog pravobranioca. Radi se o dugogodišnjoj Pravobraniteljici riječ je o vrsnoj i časnoj pravnici koja je na ovoj pozici 12 godina te me iznenađuje stav opozicije. Iz opozicije su kao razlog zbog kojeg nisu dali podršku ovom imenovanju naveli da je stvar procedure koja nije ispoštovana ni prethodnih sjednica, zbog čega su bili protiv ovog imenovanja.

Vijeće je jednoglasno podržalo predloženu odluku kojom je ispravljena dugogodišnja tehnička greška o nazivu Trga žrtava genocida u Srebrenici u Banovićima.

Naime, Općinsko vijeće je identičnu odluku da se trg u Baovićima nazove „Trg žrtava genocida u Srebrenici“ donijelo 2005. godine ali koja nije u potpunosti prenesena u odluku o nazivima ulica. Ova Odluka Općinskog vijeća je ujedno i simbolična poruka i podrška stradalim u genocidu u Srebrenici.