Općinsko vijeće: Usvojen Nacrt budžeta za narednu godinu. Do kraja mjeseca raspisivanje konkursa za dodjelu stipendija.

Redovna 41. sjednica Općinskog vijeća Banovići, na kojoj je razmatran krovni dokument lokalne zajednice u formi nacrta, održana je jučer u prostorijama Radničkog doma uz poštivanje epidemioloških mjera.

Nacrt budžeta Općine Banovići za 2021. godinu planiran je u iznosu od 12.244.945 KM i veći je za 9,49% u odnosu na planirana sredstva za 2020. godinu.

Strukturu prihoda čine porezni prihodi sa 3.836.670 KM, neporezni prihodi 6.649.055 KM, transferi viših nivoa vlasti 1.693.720 KM i primici od domaćeg zaduživanja u iznosu od 65.500 KM. Strukturu rashoda čine tekući rashodi 5.821.915 KM, tekući transferi 3.597.335 KM, kapitalni transferi 297.020 KM, kapitalni izdaci 2.363.175 KM, budžetska rezerva 100.000 i dugovanja 65.500 KM.

Nacrt budžeta u ovoj formi će biti razmatran na javnoj raspravi koja će se održati u roku od 30 dana.

-„Nadamo se da ćemo poslije javne rasprave dobiti dobar prijedlog budžeta koji će zadovoljiti potrebe lokalne zajednice i građana, te da će loklana zajednica moći izvršiti sve obaveze prema javnim ustanovama, javnim  preduzećima, isplanirati i izgraditi infrastrukturu u svim mjesnim zajednicama i sve duge nastale obaveze“,-kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Nermin Delagić.

75.000 KM predviđeno za studente i učenike

Vijećnicu su razmatrali i dali saglasnost na Odluku o stipendiranju učenika i studenata za školsku i akademsku 2020/2021. Odlukom je predviđeno izdvajanje 75 hiljada KM iz općinskog budžeta za stipendiranje 100 učenika i studenata. Od toga će biti stipendirano 50 učenika sa 50 KM i 50 studenata sa 100 KM u trajanju od deset mjeseci školske ili akademske godine.

Dodjela stipendija bit će izvršena na osnovu javnog kokursa koji će raspisati općinski načelnik Midhat Husić u toku ovog mjeseca.

Pored ovih akata, Općionsko vijeće je razmatralo i dalo suglasnost na Operativni program održavanja cesta u zimskom periodu kojim su definisani nivoi pripravnosti zimske službe, potrebni ljudski i materijalni resursi. Program je sačinjen na osnovu Odluke o komunalnom redu i prethodnih iskustava iz dosadašnje prakse na održavanju cesta u zimskom periodu na području opštine Banovići.

Sa utvrđenog dnevnog reda za 41. sjednicu predlagač je povukao takču koja se odnosila na utvrđivanje javnog interesa za postavljanje elektro vodova u obuhvatu “Zone B”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *