Osma redovna sjednica Općinskog vijeća zakazana za srijedu, 30. juna 2021. godine

Kolegij Općinskog vijeća Banovići održao je redovnu sjednicu protekle sedmice na kojoj je utvrdio dnevni red za osmu redovnu sjednicu Općinskog vijeća i termin održavanja.

Sjednica je zakazana za srijedu 30. juna 2021. sa početkom u 16:00 sati.

Vijećnici će razmatrati dvije tačke: Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti Općinskog pravobranioca i Prijedlog rješenja o imenovanju privremenih upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Banovići i to; JU „Dječije obdanište“, „Javna biblioteka“, „Sportsko kulturni centar“, „Centar za kulturu i informisanje“, „Centar za socijalni rad“, „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“ i JZU „Dom zdravlja“.