Stručno osposobljavanje – Potpisano 14 novih ugovora

Praksa omogućavanja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa nastavljana je i ove godine. Općinski načelnik dr. Bego Gutić jučer je potpisao ugovore sa četrnaest visosobrazovanih osoba koje će svoje prvo radno iskustvo obavljati u RMU „Banovići“.

Svi prijavljeni na Javni poziv dobit će priliku za sticanje prvog radnog iskustva u organima uprave Općine Banovići ili nekim od javnih preduzeća, ustanova i privrednih društava, koja iskažu interes za saradnju sa lokalnom zajednicom u ovoj oblasti. Sredstva za stručno osposobjavanje obezbjeđena su općinskim budžetom te zainteresovane institucije po ovom programu nemaju finansijskih obaveza.

Pored visokoobrazovanih osoba, priliku za obavljanje stručnog osposobljavanja od ove godine imaju i osobe sa završenom srednjom stručnom spremom svih zanimanja, a koje imaju prebivalište na području općine Banovići i prijavljene su na evidenciji Biroa za zapošljavanje Banovići.

U ovoj godini do sada je ukupno podneseno 37 zahtjeva za stručno osposobljavanje od čega je raspoređeno 20 osoba.

Stručno sposobljavanje se obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, za visookoobrazovane traje 12 mjeseci a za osobe sa srednjom stručnom spremom traje 6 mjeseci. Mjesečna naknada utvrđena je u iznosu od 100 KM u neto iznosu, kao i pravo po osnovu osiguranja na radu i profesionalnog oboljenja u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za ove namjene u općinskom budžetu za 2021. godinu planirano je 100.000 KM za stručno osposobljavanje, a javni poziv će biti otvoren do31.12.2021. ili do utroška sredstava.