Podrška registraciji novih poslovnih djelatnosti u oblasti obrta, ugostiteljstva, trgovine i društva ograničene odgovornosti

U prva četiri mjeseca na području opštine Banovići registrovano je trinaest novih djelatnosti, od čega je dvanaest djelatnosti iz oblasti obrta, ugostiteljstva i trgovine te jedna djelatnosti u obliku društva ograničene odgovornosti. U odnosu na isti period prošle godine, kada je registrovano devet novih djelatnosti, ovo predstavlja pozitivan rast ali i veću opredjeljenju građana za bavljenje obrtom i poduzetništvom.

Sredstva za podsticaj kao vid finansijske podrške za svih trinaest novoregistrovanih djelatnosti poduzetnicima isplatio je općinski načelnik dr. Bego Gutić po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje dijela troškova registracije djelatnosti fizičkih i pravnih lica na području općine Banovići.

Po 500 konvertibilnih maraka dodjeljeno je fizičkim licima koji su registrovali obrtničku, ugostiteljsku ili trgovinsku djelatnost, a 1.500 KM dodjeljeno je poduzetniku koji je osnovao preduzeće u obliku društva ograničene odgovornosti.

Finansijska podrška za registraciju djelatnosti obezbijeđena je iz općinskog budžeta za 2021. godinu za sva pravna i fizička lica koja u periodu od 1. januara do 14. decembra registruju djelatnost, osim djelatnosti koje su vezane za klađenje i igre na sreću.

Kontinuirana podrška mladim poduzetnicima kroz inkubator poslovnih ideja

Pored ovog podsticaja, Općina Banovići kontinurano pruža podršku mladim poduzetnicima koji žele da pokrenu ili unaprijede biznis i zadrže postojeća ili otvore nova radna mjesta kroz program podrške inkubatoru poslovnih ideja koji se realizuje u saradnji sa fondacijom „Impakt“. Za ovaj projekat Općina je u ovoj godini planirala 15 hiljada KM.

Neophodno je naglasiti da su se privrednici i obrtnici u Banovićima konačno okupili i registrovali udruženje sa kojim će se predstavnici lokalne zajednice uskoro sastati i definisati programe i mjere za podrsticaj privrednicima i obrtnicima.