Potpisan novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u općinskom organu državne službe općine Banovići i Općinskom pravobranilaštvu općine Banovići

Općinski načelnik dr. Bego Gutić, općinski pravobranilac Fikreta Kerić-Tagić i Mevludin Husić, predsjednik Sindikalne organizacije općine Banovići potpisali su novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u općinskom organu državne službe općine Banovići i Općinskom pravobranilaštvu općine Banovići. Potpisivanju je prethodilo nekoliko sastanaka na kojima je usuglašavan tekst ugovora. Ovim Kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze državnih službenika i namještenika iz rada i po osnovu rada na koje se primjenjuju propisi o radnim odnosima, plaćama i drugim naknadama državnih službenika i namještenika u općinskom organu državne službe općine Banovići.

Novina je da je novi Kolektivni ugovor potpisan na period od jedne (1) godine – raniji je bio zaključen na period od tri (3) godine. Također, novi Kolektivni ugovor je popravljen u dijelu koji se odnosi na ocjenjivanje državnih službenika i namještenika, odnosno predviđeno je jednokratno nagrađivanje svih onih koji su u prethodnoj godini ocijenjeni ocjenom „izuzetno uspješan“.