Izdata građevinska dozvola za izgradnju mosta „Zelenika“ na prostoru Zaštićenog pejzaža „Konjuh“ (foto i video)

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Anela Ajšić danas su načelniku općine Banovići dr. Begi Gutiću uručili građevinsku dozvolu za izgradnju mosta „Zelenika“ na rijeci Oskovi, na prostoru Zaštićenog pejzaža „Konjuh“. Nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona obećala svoju pomoć, a općina Banovići na sebe preuzela obavezu da ishoduje svu potrebnu dokumentaciju i dozvole, rješavanje ovog problema je sada već izvjesno. Naime, resorno kantonalno ministarstvo je ranije donijelo Rješenje o lokacijskoj informaciji (urbanistička suglasnost), u međuvremenu urađena je projektna dokumentacija, a današnjim izdavanjem i uručenjem  građevinske dozvole stekli su se uslovi da se započne sa radovima na izgradnji navedenog mosta.

Vlada TK je prošle godine osigurala 450 hiljada konvertibilnih maraka inicijalnih sredstava namijenjenih za realizaciju prve faze projekta izgradnje. Projektom je planirano da se gradi most širine 2×3,00 metra sa dvije, u odnosu na kolovoz, izdignute pješačke staze širine 1,50 metara i biciklističkom stazom širine 2,50 metara. Njegovom izgradnjom stavit će se u funkciju putna komunikacija prema hotelu „Zlača“ koja već duže vrijeme nije u funkciji, zbog čega su građani prinuđeni koristiti neuslovnu obilaznicu. Nosioci projekta izgradnje mosta „Zelenika“ su općina Banovići i Grad Živinice.

Prema riječima premijera Halilagića, Vlada TK planira u ovoj godini izdvojiti dodatnih oko 800.000,00 KM kako bi se projekat priveo kraju. Načelnik Gutić je govoreći o njegovom značaju kazao da prostor Zaštićenog pejzaža Konjuh, odnosno planina Konjuh predstavlja veliki turistički potencijal, ne samo za Banoviće nego i cijeli Tuzlanski kanton i ukoliko želimo da razvijamo turizam moramo unaprijediti infrastrukturu, prije svega saobraćajnice i mostove.