Potpisan Podugovor o grantu Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) namjenjenom za izgradnju regionalne sanitarne deponije

Općina Banovići potpisala je Podugovor o grantu Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA) sa Federalnim ministarstvom finansija, a koji iznosi 2,5 miliona eura (skoro 5 miliona KM). Potpisivanje podugovora upriličeno je u kabinetu općinskog načelnika dr. Bege Gutića, zajedno sa predstavnicima JP „Eko-Sep“ Živinice.

Skoro 5 miliona konvertibilnih maraka grant sredstava SIDA-e namijenjeno je za izgradnju regionalne sanitarne deponije u Živinicama čiji su osnivači općine Banovići, Kladanj i Grad Živinice. Navedena sredstva pripadaju upravo osnivačima, u skladu sa njihovim vlasničkim udjelom – Banovići 30%, Kladanj 10%, Živinice 60%. Potpisivanjem podugovora između Vlade FBiH (Ministarstva finansija) i navedenih strana zatvorena je finansijska konstrukcija Projekta izgradnje deponije i stvorene pretpostavke za njegov završetak. Početak rada deponije najavljen je za maj mjesec ove godine.

Projekat izgradnje regionalne sanitarne deponije „Eko-Sep“ Živinice  koštao je oko 15 miliona konvertibilnih maraka. 10 miliona maraka su kreditna sredstva (zajam) Europske banke, a preostalih 5 milona KM grant SIDA-e. Kreditna sredstva od 10 miliona maraka su zaduženje osnivača deponije, i to u skladu sa njihovim vlasničkim udjelom. S tim u vezi, općina Banovići godišnje vraća oko 300 hiljada konvertibilnih maraka.