Zasjedao je Kolegij OV Banovići- utvrđeni termini održavanja svečane i redovne sjednice Vijeća

Kolegij Općinskog vijeća Banovići utvrdio je termine održavanja svečane i redovne sjednice Vijeća. Svečana sjednica posvećena obilježavanju 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine zakazana je za utorak 28. februar i održat će se u Sali iznad Radio Banovića sa početkom u 14 sati. Termin održavanja redovne sjednice je utorak 7. mart, BKC, 16 sati.

Na 26. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići vijećnici bi trebali razmatrati predloženi dnevni red od 19 tačaka, a najveći dio njih su izvještaji o radu i programi rada. Pred sobom će imati izvještaje o radu: općinskog načelnika i općinskog organa uprave, Komisije za obilježavanje značajnih datuma i događaja, Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskom organu državne službe općine Banovići i o implementaciji Programa javnih investicija, svi za 2022. godinu. Na dnevnom redu naći će se programima rada javnih preduzeća: „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalno“, „Toplana“ i JP „Eko-Sep“ Živinice.

DNEVNI RED ZA 26. REDOVNU SJEDNICU OV BANOVIĆI