Potpisan ugovor o dodjeli granta sa korisnicama Poduzetničkog fonda za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena – USAID/INSPIRE (foto i video)

Predstavnici USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE), općina Banovići i odabrane korisnice iz Banovića potpisali su Ugovor o dodijeli grant sredstava namijenjenih za pokretanje i razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena. Šest korisnica dobit će po 10.000,00 konvertibilnih maraka za registraciju djelatnosti, a radi se o ženama koje su na neki način na margini društva – bilo da su žrtve nasilja, bilo da imaju neki oblik invaliditeta (u porodici nekog sa invaliditetom) , da su samohrane majke, dugoročno nezaposlene mlade žene ili  da su na drugi način marginalizovane. Za ovu namjenu formiran je zajednički fond u ukupnom iznosu od 60 hiljada konvertibilnih maraka, gdje su općina Banovići i Američka agencija za razvoj (USAID) osigurale po 30 hiljada KM. Banovići su jedna od 10 lokalnih zajednica u kojima je od strane USAID-a podržan projekat „Podrška marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa“.

Općina Banovići je u 2022. godini za novoregistrovane djelatnosti, samostalno i u suradnji sa svojim partnerima, iz budžeta izdvojila 71.000,00 KM. Sa 25.000,00 maraka podržala je 32 novoregistrovane djelatnosti iz oblasti obrta, trgovine, ugostiteljstva, saobraćaja i sl., i sa 46.000,00 maraka 8 novih biznisa sa fondacijom IMPAKT i kroz projekat „LEP II“.