Potpisan ugovor o izgradnji spomen obilježja u MZ Stražbenica

U prostorijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisan je Ugovor o sufinansiranju izgradnje spomen obilježja u Mjesnoj zajednici Stražbenica. Ugovor su potpisali resorna ministrica Senada Dizdarević i Amir Mrkonjić, pomoćnik načelnika za privredu, planiranje i lokalni razvoj općine Banovići. Njegova vrijednost je oko 18 hiljada konvertibilnih maraka, od čega će Ministarstvo za boračka pitanja TK (Vlada TK) osigurati 15 hiljada. Preostali dio sredstava obezbjedit će Općina.

Nakon potpisivanja ugovora, općina Banovići provest će postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača, poslije čega će se krenuti u realizaciju projekta. Spomen obilježje u Stražbenici gradit će se pored zgrade mjesne zajednici (kod sportskog poligona).