Savjetovanje BH Komiteta CIGRE u Neumu – općina Banovići uzela učešće

Bosanskohercegovački komitet, ogranak Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (sustave) – BH K/O CIGRE, organizovao je u Neumu svoje 16. savjetovanje koje je okupilo oko 600 stručnjaka, naučnika i poslovnih ljudi iz zemlje i svijeta. Na radnim sastancima upriličenim u periodu od 22. do 25. oktobra govorilo se o budućnosti energetskog sistema zasnovanog na čistoj – zelenoj energiji. Raspravljalo se o klimatskim promjenama, energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji, obnovljivim izvorima, elektromobilnosti, izgradnji elektroenergetskih objekata, novim tehnologijama, skladištenju energije, zelenom vodoniku, zaštiti okoliša i energetskoj efikasnosti. 

O navedenim temama prezentirani su i brojni referati, a među njima i rad „Energetska tranzicija – nove uloge i procesi na tržištu kao podrška postizanju ciljeva dekarbonizacije“ autora dr. Bege Gutića i Edite Lugavić iz općine Banovići. Rad je prezentovala Edita Lugavić.

„BH K CIGRE“ je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim problemima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije kao i proizvodnje električne opreme a posebno problematikom elektroenergetskih sistema. Punopravni je član „SEERC-a“ (South-East European Region of CIGRE), regionalne strukture Međunarodne CIGRE koji okuplja 17 nacionalnih komiteta šireg područja jugoistoka Evrope, sa 280 miliona stanovnika.