Predsjedavajući Lapčević za 9. novembar zakazao 33. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići

Zajedao je Kolegij Općinskog vijeća Banovići koji je utvrdio prijedlog dnevnog reda za 33. redovnu sjednicu Vijeća. Predsjedavajući Robert Lapčević sjednicu je zakazao za 9. novembar (četvrtak) i ona će se održati u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 15 sati i 30 minuta. Za istu je predložen dnevni red od 12 tačaka.

Pred vijećnicima bi se trebali naći izvještaji o izvršenju budžeta općine Banovići i korištenju budžetske rezerve za prvih šest mjeseci 2023. godine, Izvještaj o izvršenju budžeta za devet mjeseci tekuće godine, Nacrt budžeta Općine i Nacrt Odluke o njegovom izvršenju za 2024., kao i dokument okvirnog budžeta za period 2024-2026. godina.

Vijeće bi, između ostalog, trebalo razmatrati i izvještaje o radu stalnih tijela (komisija) Općinskog vijeća za period IV-VI i VI-IX 2023. godine, te prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići za školsku/akademsku 2023./2024. godinu.

Predloženi dnevni red razmatra se u skladu sa Planom i programom rada Općinskog vijeća Banovići za 2023. godinu i materijal za predložene tačke bit će blagovremeno dostavljen svim vijećnicima u Vijeću.

DNEVNI RED ZA 33. REDOVNU SJEDNICU OV BANOVIĆI