Predstavnici kompanije „Alma Ras“ održali radni sastanak sa nezaposlenim ženama općine Banovići (foto i video)

Otvaranje novog pogona kompanije „Alma Ras“ u Banovićima bila je tema radnog sastanka upriličenog sa nezaposlenim osobama (ženama) na području općine Banovići. Sastanak je organizovan s ciljem upoznavanja predstavnika kompanije sa ljudskim potencijalima i kadrovima kojima raspolaže naša Općina, a kako bi se na vrijeme i blagovremeno  obezbijedili potrebni ljudski resursi za novi pogon. Također, prezentovani su planovi i namjere kompanije, kao i princip njenog rada i poslovanja.

Prema riječima Ilde Muratović, rukovodioca za ljudske resurse Alma Rasa, početak rada pogona u Banovićima planiran je za jesen (septembar/oktobar) i prijem radnika će se vršiti standardnim metodama (putem projekata), u suradnji sa Biroom za zapošljavanje Banovići. Općinski načelnik dr. Bego Gutić kazao je da su se konačno stekli uslovi da se krene u realizaciju ovog projekta i da postoji obećanje Vlade TK da će ga podržati. Sa svoje strane i Općina će pružiti neophodnu podršku.

Radni sastanak sa predstavnicima kompanije „Alma Ras“ d.o.o. iz Olova izazvao je veliko interesovanje nezaposlenih osoba u Banovićima. Istom su, između ostalih, prisustvovale Sanela Avdić i Nusreta Alibašić. One su među 42 osobe koje su kroz projekat „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LPZ)“ završile stručno usavršavanje krojenja i šivenja te se nadaju zaposlenju. U prvoj fazi Alma Ras će u Banovićima zaposliti oko 100 osoba, a u konačnici bi pogon u Banovićima trebao upošljavati preko 300 radnika.