Predtavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i CRS-a posjetili Banoviće – razgovarano o implementaciji projekta „CEB II“

U posjeti općini Banovići boravili su predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i CRS-a (Catholic Relief Services) koji su sa općinskim zvaničnicima razgovarali o realizaciji projekta „CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ u Banovićima. Posjeta je upriličena kako bi se napravila analiza dosadašnjih aktivnosti na projektu CEB II, te sagledale potrebe naše Općine za potpuno zatvaranje postojećih koletivnih centara Ježevac i Mrdići. Podsjećamo, projekat CEB II u Banovićima je u završnoj fazi i u okviru istog se u Mjesnoj zajednici Oskova – naselje Brioni, privode kraju radovi na dvije zgrade sa po 15 stambenih jedinica (ukupno 30). U njih će biti smještene raseljene osobe i izbjeglice iz kolektivnog centra Ježevac , čime će se stvoriti pretpostavke za zatvranje ovog centra. Projekat je vrijedan 3,1 milion KM i finansira se iz kreditnih sredstava Razvojne banke Vijeća Europe. Njegov nosilac je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementira ga Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića, interes općine Banovići je da se nastavi sa projektom. Potrebe Općine su za još dvije zgrade sa po 15 stambenih jedinica, što bi omogućilo zatvaranje i kolektivnog centra u Mrdićima. Zgrade bi se gradile na istoj lokaciji. Dalje je naveo da je općina Banovići opredjeljena da nastavi dobru suradnju sa Federalnim ministarstvom i Vijećem ministara BiH kroz projekat CEB III, a koji je najavio ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić tokom svog boravka u Banovićima polovinom prošle godine. Također, upoznao je predstavnike Ministarstva i CRS-a da Općina pregovara i sa Katarskom dobrotvornom organizacijom „QATAR CHARITY“ oko izgradnje jedne zgrade s ciljem da se što prije trajno riješi pitanje zatvaranja kolektivnih centara u Banovićima.