Predsjedavajući Lapčević za 14. februar zakazao novu vanrednu sjednicu OV Banovići – sjednica sazvana na inicijativu načelnika Gutića a na zahtjev Sindikalne organizacije općine Banovići

Pred nama je još jedan pokušaj deblokade rada Općinskog vijeća Banovići i općinskog organa uprave. Predsjedavajući Robert Lapčević zakazao je novu vanrednu sjednicu Vijeća za koju je Kolegij predložio dnevni red sa dvije tačke. Pred vijećnicima će se naći Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju općine Banovići za period 01.01.2024.-31.03.2024. godine i Odluka o stipendiranju učenika i studenata sa područja naše Općine za školsku/akademsku 2023./2024. godinu. Sjednica je zakazana za srijedu, 14. februar i ona će se održati u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Na istoj će, kako je najavljeno, učešće uzeti predstavnici Sindikalne organizacije općine Banovići i Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Četvrta vanredna sjednica OV Banovići sazvana je na inicijativu općinskog načelnika dr. Bege Gutića, a po zahtjevu Sindikalne organizacije općine Banovići. Naime, Sindikalna organizacija  obratila se načelniku, predsjedavajućem i predsjednicima klubova vijećnika u Vijeću sa zahtjevom za deblokadu funkcionisanja općinskog organa uprave općine Banovići, te od istih zatražila da u tom pravcu daju svoj doprinos. Kako su naveli, trenutna blokada direktno utiče na ostvarivanje prava na plaću zaposlenika u općinskom organu uprave i u javnim ustanovama, onemogućuje izvršavanje osnovnih radnih obaveza radnika, kao i ostvarivanje prava građana pred općinskim organom uprave. Sjednici Kolegija OV Banovići je u svojstvu novog predsjednika Kluba vijećnika SDA prisustvovao Emir Rahmanovići.