U okviru projekta prekogranične suradnje BiH-Srbija “Stare pruge za nova iskustva” početkom marta obuka za certificirane vodiče – prijavite se i postanite Interpret Europe vodič

Općina Banovići u suradnji sa svojim partnerima implementira projekat prekogranične saradnje BiH – Srbija, pod nazivom “Stare pruge za nova iskustva” koji finansira Europska unija. U okviru projekta planirano je da 5 (pet) osoba sa područja općine Banovići prisustvuje obuci i postanu certificirani vodiči, po Interpret Europe metodologiji.  Certifikacijom će vodiči i turistički sektor postati konkurentniji na tržištu. Interpret Europe je Europska platforma za suradnju i razmjenu, posebno fokusirana na istraživanje i obrazovanje. Članovi mogu biti osobe, organizacije i biznis iz sektora turizma i kulturnog nasljeđa koji rade ili planiraju raditi kao interpretatori kulturne baštine.

Kroz obuku će polaznici steći vještine stvaranja dubljih veza između publike i predmeta ili lokaliteta kroz vrlo konkretne metode. Obuka nije teoretska nego se fokusira na razvoj vještina interpretiranja. Kako bi, nakon obuke, polaznik doista postao certificirani vodič organizacije Interpret Europe i dobio certifikat, potrebno je da pokaže svoja novostečena znanja kroz izvedbu interpretativnog govora.

Obuka će se održati od 4. do 8. marta u Tuzli. Sve troškove obuke (material, osvježenje, obroci, prevoz) i certificiranja za polaznike će snositi projekat. Obuke provodi IE licencirana trenerica. Obuka se izvodi na bosanskom jeziku. Dodatne informacije i izražavanje interesa možete izvršiti do 20.02.2024. godine, na e-mail: [email protected] ili broj telefona 036/580-151 ili [email protected], tel. 035/743-409.

Za izražavanje interesa je dovoljno u e-mailu navesti osnovne informacije o sebi i razlog zašto želite postati Interpret Europe vodič. Sve osobe koje izraze interes će biti kontaktirane radi popune prijavnog obrasca. Broj kandidata je ograničen radi kvaliteta obuke i rada sa kandidatima.