Prekinuta 5. vanredna sjednica Općinskog vijeća Banovići  –  nova većina bila protiv razmatranja Odluke o privremeno finansiranju Općine

Ništa novo kada je u pitanju rad Općinskog vijeća Banovići. Prekinuta je još jedna u nizu sjednica Vijeća koje su same po sebi već odavno izgubile smisao i svrhu i uglavnom su postale poligon za politička prepucavanja. Predsjedavajući Vijeća Robert Lapčević prekinuo je i  5. vanrednu sjednicu nakon što nije podržan dnevni red dostavljen od Kolegija OV Banovići, a prema kojem su vijećnici trebali razmatrati samo dvije tačke: Odluku o privremenom finansiranju općine Banovići za period 01.01.2024.-31.03.2024. godine i Prijedlog zaključka Općinskog vijeća Banovići kojim se Komisija za izbor i imenovanje zadužuje da u skladu sa Statutom općine Banovići i Poslovnikom o radu Vijeća provede procedure za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg OV Banovići. Za navedeni dnevni red bilo je 10 vijećnika, a 13 koji čine novu većinu ostali su suzdržani.

Iz nove većine tražili su razmatranje samo druge tačke, bez Odluke o privremenom finansiranju, pokazujući tako da ih interesuje samo smjena rukovodstva OV Banovići, a da deblokada Općine i isplata plaća radnicima u općinskom organu uprave i javnim ustanovama i dalje mogu biti na čekanju.