Prijem za penzionisane radnike općinskog organa uprave

Na inicijativu Sindikalne organizacije općine Banovići općinski načelnik dr. Bego Gutić upriličio je prijem za penzionisane radnike općinskog organa uprave općine Banovići. Prijem je organiziran za četiri penzionisana radnika: Ajku Rahmanović Nusreta Softića, Rasima Kasumovića i Stanislava Šimića.

Za njih je Općina osigurala skromne poklone, a načelnik Gutić i njegovi pomoćnici poželili su im pune sreće i zdravlja u životu te redovne penzije.