Prva redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Banovići

Održana je 1. redovna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Banovići u ovoj godini. Na istoj je razmatran i usvojen Izvještaj o radu Štaba za 2022. godinu te Program rada za tekuću, 2023.. Tokom prošle godine Općinski štab civilne zaštite Banovići održao je 3. redovne i 1. vanrednu sjednicu na kojima je doneseno 13 zaključaka i 1 odluka. Programom rada za 2023., utvrđeni su poslovi i zadaci, odnosno pitanja koja će se razmatrati i usvajati na sjednicama tokom godine.

Članovi Štaba jednoglasno su prihvatili i Godišnji izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2022. godini, kao i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za ovu godinu. Također, dali su suglasnost na Plan procjene ugroženosti područja općine Banovići od prirodnih i drugih nesreća.

Od strane komandanta Štaba, općinskog načelnika dr. Bege Gutića, informisani su da je općina Banovići, u skladu sa zaključkom sa vanredne sjednice, uplatila određena finansijska sredstva Agenciji za upravljanje katastrofama (AFAD) Republike Turske, a koja su namijenjena stanovnicima u ugroženim područjima – područjima pogođenim zemljotresom.