Radna sjednica Općinskog vijeća u četvrtak, 28. novembra

Trideset i treća sjednica Općinskog vijeća Banovići održat će se u četvrtak, 27.11.2019. godine u prostorijama Radničkog doma sa početkom u 10 sati. Vijećnici će na sjednici razmatrati  sedamnaest tačaka dnevnog reda:

 1. Nacrt budžeta za 2020. godinu (sa obrazloženjem), te dokument okvirnog budžeta Općine Banovići 2020-2022. godina kao osnovu informacija za izradu budžeta,
 2. Nacrt odluke o izvršenju budžeta Općine Banovići za 2020. godinu,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I-IX 2019. godine,
 4. Prijedlog odluke  o usvajanju plana parcelacije Oskova (parcela 52/1) KO Omazići,
 5. Prijedlog odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području općine Banovići,
 6. Prijedlog odluke o usvajanju stalnog sredstva za upravljanjem (MZ Treštenica- Mjesna vodovodna mreža),
 7. Prijedlog odluke o ustupanju sredstava na upravljanje (MZ Brezovača- Mjesni vodovod)
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na uknjižbu rješenja o dodjeli zemljišta,
 9. Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa- licitacije na lokalitetu „Selo II“ u Banovićima,
 10. Prijedlog odluke o uspostavljanju sistema za video nadzor na području općine Banovići,
 11. Prijedlog odluke o pristupanju sporazumu načelnika za klimu i energiju i izgradi akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena,
 12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o davanju na korištenje i održavanje javnih parking prostora,
 13. Davanje prethodne saglasnosti za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP “Komunalno“ d.o.o. Banovići,
 14. Davanje prethodne saglasnosti za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP “Toplana“ d.o.o. Banovići,
 15. Davanje prethodne saglasnosti za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići,
 16. Prijedlog zakjučka o davanju saglasnoti predsjedavajućem Općinskog vijeća Banovići,
 17. Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovajnja i početku školske 2019/2020 godine u osnovnim i srednjoj školi na području općine Banovići.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *