Radni sastanak sa pomoćnicima – Razmatrani ključni dokumenti za rad organa uprave

Izrada prijedloga budžeta za 2021. godinu, bila je jedna od tema današnjeg radnog sastanka općinskog načelnika dr. Bege Gutića sa pomoćnicima.

Prijedlog budžeta koji je u pripremi, sadržavat će značajne promjene u odnosu na ranije usvojeni Nacrt budžeta za 2021. godinu. Razmatrano je povećanje stavki namjenjenih za podsticaj privredi i poljoprivredi i zaključeno da budžet treba biti komotnije u odnosu na prethodni.

Naglašeno je da je neophodno uvođenje novih budžetskih stavki, kao što je podrška međunarodnim projektima i projektima viših nivoa vlasti, jer se potreba za takvim promjenama sama nameće uvođenjem prakse sufinansiranja svih učesnika projekata, a ova stavka će omogućiti da u svakom momentu Općina može podržati novi projekat u skladu sa budžetskim mogućnostima, što je do sada bilo otežano.

Ključni dokumenti organa uprave trebaju biti usklađeni

Značajna pažnja bit će posvećena izradi plana kapitalnih ulaganja za 2021. godinu, o čemu će se u narednom periodu razgovarati i sa predstavnicima mjesnih zajednica. Budžet mora pratiti i plan i program rada organa uprave, koji će biti ponuđen Općinskom vijeću na narednoj sjednici. Sve usvojene akte pratit će paralelna izrada plana javnih nabavki, kako bi općinski organ uprave mogao funkcionisati i na najbolji način odgovoriti postavljenim ciljevima, zaključci su radnog sastanka.

Jedan od zaključaka je i da svi budžetski korisnici trebaju korigovati svoje budžetske zahtjeve, ukoliko je došlo do promjene u planovima za tekuću godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *