Rekonstruisan mjesni vodovod Ramići u mjesnoj zajednici Banovići Selo

Opredjeljenost lokalne zajednice za poboljšanje uslova života građana, koje između ostalog podrazumijeva i sistem vodosnabdijevanja, konstantna je obaveza kojoj se ozbiljno pristupa. Ovih dana lokalna zajednice je obezbijedila uslove za rješenje još jednog problema vodosnabdijevanja na području mjesnee zajednice Banovići Selo.

Naime, nakon utvrđivanja činjeničnog stanja i razloga zbog kojih postoje problemi u vodosnabdijevanju mještana naselja Ramići, Općina Banovići je našla načina da obezbijedi neophodnu mehanizaciju i materijal za rekonstrukciju mjesnog vodovoda stanovnicima Ramića.

Brzom reakcijom općinskih službi i angažmanom potrebnih materijalnih i ljudskih resursa u saradnji sa mještanima, osigurano je kvalitetno vodisnabdijevanje.

Izvršena je rekonstrukcija, neophodni radovi na rezervoaru kao i zamjena primarnog voda dužine 220 metara.