Sanacija makadamskog puta „Prokop – Aljkovići“

U toku su radovi na sanaciji makadamskih puteva na području općine Banovići. Radovi se izvode po svim mjesnim zajednicama, a posljednje aktivnosti realizirane su u Mjesnoj zajednici Aljkovići. U Aljkovićima je urađena sanacija puta „Prokop-Aljkovići, u dužini od 2 kilometra.

Na zahtjev mještana općina Banovići obzbjedila je mašine, nasipni materijal i cijevi za propuste, dok su mještani sa svoje strane uradili krčenje trase. Navedena dionica nasuta je u cijeloj dužini i postavljene su cijevi na 5 propusta za odvodnju površinskih voda. Još jedan projekat implementiran zajedničkim snagama Općine i mještana, za dobrobit svih.