Sarajevo/dvodnevna konferencija „Poduzetništvo u BiH: Bilans uspjeha 2023“ – među učesnicima i načelnik Banovića

U Sarajevu se održava dvodnevna konferencija pod nazivom „Poduzetništvo u BiH: Bilans uspjeha 2023“, koju su organizovali Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo . Konferencija je organizovana u okviru projekta „EU4BusinessRecovery“ – za snažnu domaću ekonomiju kojeg finansiraju Europska unija i Savezna Republika Njemačka, a implementiraju Međunarodna organizacija rada (MOR), Društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). U njenom radu učešće su uzeli poduzetnici podržani u okviru navedenog projekta, kao i predstavnici različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovine. Jedan od učesnika prvog dana konferencije bio je i načelnik općine Banovići dr. Bego Gutić. 

Projekat „EU4BusinessRecovery“,  vrijedan 13, 7 miliona eura, igrao je ključnu ulogu u očuvanju i otvaranju novih radnih mjesta tokom krize sa pandemijom Covid-19. Putem grantova malim i srednjim preduzećima u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru i drugim oblastima pomognuto je da se sačuva 1.000 radnih mjesta koja su bila pod rizikom, a takođe je zahvaljujući ovoj pomoći otvoreno 100 novih radnih mjesta u BiH. Jedan milion eura izdvojen je za podršku u uspostavljanju pet lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja su pomogla u pokretanju 130 novih start-up biznisa. Među njima je i Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banovići.

(foto: web stranica Općine Centar Sarajevo)