Vlada TK finasirat će sedam projekata sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Banovići

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona dostavilo je Vladi TK prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Iz budžeta TK fiansirat će se rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva u deset gradova/općina TK u iznosu od oko 2.400.000,00 KM. Odobrena su 23 projekta, od čega je 7 iz općine Banovići. U našoj Općini će se sredstvima kantonalne Vlade raditi rekonstrukcija i sanacija puteva u mjesnim zajednicama: Grivice, Podgorje, Oskova, Stražbenica, Pribitkovići, Repnik i Treštenica. Njihova vrijednost je nešto preko 450 hiljada maraka.

Očekuje se da Vlada TK u narednom periodu potvrdi odluku resornog ministarstva kako bi se nastavilo sa daljnjom procedurom. Za realizaciju odluke zadužena je Javna ustanova „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona“, koja će sklopiti sporazume o suradnji sa nadležnim gradovima/općinama kao upraviteljima cesta. Direkcija cesta TK će prema odredbama Zakona o javnim nabavkama izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, vršiti nadzor i pratiti implementaciju finansijskih sredstava. Projekti će se realizovati u narednoj (2024) godini.

U prilogu lista odobrenih projekata na području općine Banovići: