Sastanak predstavnika Općine, javnih preduzeća i RMU Banovići – razgovarano o izmirivanju međusobnih potraživanja

Međusobna potraživanja i iznalaženje načina za njihovo izmirivanje bila je tema sastanka predstavnika općine Banovići, javnih preduzeća „Komunalno“, „Toplana“ i „Vodovod i kanalizacija“ te RMU Banovići. Sastanak je iniciran od strane općinskog načelnika dr. Bege Gutića, a kako bi se pokušalo naći rješenje o naplati dugovanja koja od Rudnika potražuju Općina i navedena javna preduzeća. Trenutni dug RMU Banovići prema Općini (koncesiona naknada) iznosi blizu 464 hiljade konvertibilnih maraka, a prema javnim preduzećima oko 213 hiljada KM. Radi se o dospjelim i nedospjelim potraživanjima.

Kako ne bi došlo do obustave isporuke usluga sa izvršnim direktorom za ekonomske poslove RMU Banovići Ademom Bošnjićem postignut je načelan dogovor da će se navedena dugovanja u narednom periodu počet izmirivat, na obostrano zadovoljstvo. Dogovoreno je da će Rudnik iznaći rješenje za servisiranje tekućih obaveza, odnosno da će se koncesiona naknada, komunalna naknada i faktura prema JP „Vodovod i kanalizacija“ isplaćivat mjesec za mjesec, a nagomilani dugovi rješavat će se u narednom periodu.