Sjednica Općinske izborne komisije Banovići

Na osnovu člana 2.13. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16. 41/20 i 51/22), te člana 11, 12, 22 i 23. Poslovnika o radu izborne komisije osnovne izborne jedinice Banovići, broj: 05-06/16 od 13.06.2016. godine, i broj: 03-12/20 od 07.07.2020. godine kao i člana 4. Uputstvo o načinu rada i izvještavanju izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, broj: 05-1-02-2-622-1/22 od 04.05.2022. godine, sazivam:

SJEDNICU

Općinske izborne komisije Banovići (VII redovna)

Koja će se održati dana 12.08.2022. godine (petak), sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Općinskog vijeća Banovići (kancelarija broj 24).

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red

1.   Razmatranje Izvoda iz Zapisnika sa VI sjednice OIK-e,

2.   Razmatranje Odluke o angažovanju osoblja za obavljanje dodatnih poslova u vezi sa Općim izborima 2022. godine,

3.   Razmatranje Zaključka za dopunu rezervnog spiska u skladu sa članom 11. stav (4) Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Sl. glasnik BiH”, broj 27/22),

4.   Razno:

  •   Informacija oko dobivenih saglasnosti od institucija, ustanova i mjesnih zajednica za biračka mjesta,
  • Aktivnosti oko evidencije birača koji žele glasati putem mobilnog tima.
  •   Ostalo.

Obzirom da se radi o veoma bitnim pitanjima u budućem radu Općinske izborne komisije, molimo Vas da svoje obaveze uskladite i navedenoj sjednici neizostavno prisustvujete.

Ovaj poziv za sjednicu OIK-e Banovići bit će objavljen na oglasnoj tabli i na web stranici općine Banovići.

Dostavljeno:

  1. Mr. Gutić Salko, predsjednik
  2. Dr. Said Hasanbegović, član
  3. Hasan Garić, član
  4. Nihada Kočić, član
  5. Drinka Ribić, član
  6. Uposlenik centra za BS, gospođa Mediha Hadžić
  7. a/a

                                                                                                                                OIK-a Banovići    

                                                                                                                     Mr. Gutić Salko, predsjednik