Općina Banovići donirala novčana sredstva Domu zdravlja za nabavku oftalmološkog mikroskopa

Iz budžeta općine Banovići bit će isplaćeno 15 hiljada konvertibilnih maraka Javnoj zdravstvenoj ustanovi “Dom zdravlja“ Banovići i to u svrhu nabavke opreme za oftalmologiju. Planirana je nabavka biomikroskopa (oftalmološkog mikroskopa) za potrebe oftalmološke ambulante, koji će se koristiti za dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka te će omogućiti pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge svim pacijentima. Odluku o isplati novčanih sredstava Domu zdravlja, direktoru Ustanove dr. Mehmedu Salkiću, uručio je općinski načelnik dr. Bego Gutić.

Na ovaj način općina Banovići nastavlja sa politikom ulaganja u JZU „Dom zdravlja“ Banovići, a sve s ciljem kako bi se poboljšali uvijeti rada u Ustanovi i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga građanima podigao na viši nivo. U tom pravcu pokrenuta je i inicijativa da se u narednom periodu riješi pitanje rada specijaliste urologa u Domu zdravlja, o čemu se razgovara sa Vladom TK i UKC-om Tuzla.