Sredstvima Općine urađena rekonstrukcija kabineta u MSŠ Banovići i nabavljeno deset laptopa

Zahvaljujući finansijskoj pomoći općine Banovići u Javnoj ustanovi Mješovita srednja škola Banovići urađena je rekonstrukcija jednog kabineta i nabavljeno je 10 laptopa za potrebe učenika škole. Radi se o projektu s kojim je MSŠ Banovići aplicirala prema Općini u 2022. godini i on je uspješno realiziran. Također, u ovoj ustanovi je u prošloj godini izvršeno i opremanje informatičkog kabineta, odnosno uspostavljen je prvi lokalni 3D Lab za potrebe stručnog usavršavanja  i prekvalifikacije mladih i nezaposlenih osoba. Nabavljeno je 6 komada 3D printera  sa pratećim repromaterijalom, čime su se stvorili uslovi da se u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Banovići može vršiti obuka osoba za zanimanja koja su veoma tražena u današnje vrijeme.

Općina Banovići svake godine izdvaja određena finansijska sredstva za obrazovanje iako ono nije u direktnoj nadležnosti lokalne zajednice. U 2022. godini je za ovu namjenu iz budžeta izdvojeno 50 hiljada konvertibilnih maraka, a prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića otprilike isti iznos je planiran i u 2023.. Za raspodjelu navedenih sredstava bit će raspisan javni poziv te će se školama dodjeljivati u skladu sa odobrenim projektima.