Sve izvjesnija izgradnja fiskulturne sale u Osnovnoj školi „Banovići Selo“

Javna ustanova Osnovna škola „Banovići Selo“ uskoro bi mogla dobiti fiskulturnu salu, čijom izgradnjom će se u potpunosti privesti kraju projekat izgradnje škole. Naime, Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj krajem maja donijela zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo finansija da iz sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za niže nivoe vlasti (kantone) iz 2024. godine, na potrošačkoj jedinici „Kapitalni izdaci za korisnike  budžetskih sredstava“, obezbjedi dodatna sredstva u iznosu od 1.523.720,00 konvertibilnih maraka za izgradnju fiskulturnih sala u osnovnim školama „Banovići Selo“ Banovići, „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice Donje (PŠ Vučkovci) i „Hasan Kikić“ Gradačac. Za potrebe izgradnje školske fiskulturne sale u JU OŠ „Banovići Selo“ planirana su finansijska sredstva u iznosu od 676.400,00 KM.

Podsjećamo da je zahvaljujući Vladi TK i općini Banovići tokom prošle (2023) godine u Osnovnoj školi „Banovići Selo“ uređeno školsko dvorište i izgrađen je sportski poligon. Za uređenje ulaza u školsko dvorište, pješačkih staza, parking prostora i poligona izdvojeno je skoro 160 hiljada konvertibilnih maraka (sa PDV-om), od čega je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (Vlada TK) osiguralo 100 hiljada KM, općina Banovići 20 hiljada, a škola 40 hiljada maraka vlastitih sredstava.