Zasjedao Kolegij općinskog načelnika – analiziran rad službi za upravu

Održana je redovna sjednica Kolegija općinskog načelnika na kojoj se govorilo o stanju u službama za upravu. Pomoćnici su izvijestili načelnika dr. Begu Gutića o trenutnim aktivnostima u svakoj službi, te planovima za naredni period. Konstatovano da je rad općinskih službi na zadovoljavajućem nivou, realizuju se redovne aktivnosti i nema većih problema. Načelnik Gutić zatražio je od svojih pomoćnika profesionalizam u radu, poštivanje principa transparentnosti i otvorenosti, te da se blagovremeno izvršavaju planirani poslovi (predmeti). Posebno je insistirao na profesionalnijem i korektnijem odnosu prema strankama.

Na sjednici Kolegija analizirane su i aktivnosti Općine u oblasti uređenja infrastrukture, gdje je zaključeno da su svi projekti, uprkos kašnjenju od tri mjeseca zbog neusvajanja Budžeta Općine, u poodmakloj su fazi – jedni su u fazi izvršenja, a jedni u postupku javne nabavke. Očekuje se da će se ono što je planirano za ovu godinu i realizovati. Također, općinski načelnik upoznao je članove Kolegija sa Odlukom o isplati regresa radnicima za 2024. godinu. Kazao je da će Odluka o regresu biti u skladu sa kolektivnim ugovorom, odnosno regres će se radnicima isplatiti u visini od 50 posto prosječne plaće u FBiH, i to u dva dijela.