Tim za izradu Programa javnih investicija općine Banovići razmatrao Prijedlog kandidiranih projekata za Program javnih investicija za period 2023.-2025. godina

U izradi je Program javnih investicija općine Banovići za period 2023.-2025. godina. Tim zadužen za izradu Programa održao je sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi projekata pristigli sa različitih adresa, odnosno različitih institucija. Članovi su se upoznali sa dostavljenim materijalom koji je sadržavao 110 prijedloga, a na osnovu kojeg je Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj, nakon izvršene analize, sačinila Prijedlog kandidiranih projekata za Program javnih investicija općine Banovići za period 2023.-2025. godina. U isti su uvrštena 32. projekta. On je prihvaćen kao radni materijal, a konačna verzija Programa javnih investicija biće sačinjena i razmatrana po usvajanju kriterija za odabir projekata na narednoj sjednici Tima.

Na sjednici Tima za izradu Programa javnih investicija općine Banovići usvojen je i Poslovnik o radu Tima.

ZAVRŠENI PROJEKTI IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA