U Banovićima održan sastanak Foruma direktora centara za socijalni rad Tuzlanskog kantona (foto i video)

Centri za socijalni rad Tuzlanskog kantona susreću se sa brojnim problemima u svom radu o čemu se govorilo na sastanaku Foruma direktora održanom u Banovićima. Sastanak je bio prilika da se svi problemi još jednom iznesu, te usuglase smjernice i pravci budućeg djelovanja, a  u cilju njihovog prevazilaženja.

Poteškoće oko relizacije (ostvarivanja) određenih socijalnih prava – poput dječijek dodatka i naknade za nezaposlene porodilje, unošenje podataka u Jedinstveni registar FBiH, utrošak sredstava dodijeljenih za nabavku računarske opreme i rad sa duševno oboljelim osobama u ovom trenutku gorući su problemi koji opterećuju normalno funkcionisanje centara za socijalni rad TK. Na sastanku u Banovićima navedeno je da se oni ne mogu riješiti bez podrške i pomoći viših instanci, Vlade Tuzlanskog kantona odnosno Ministarstva za rad i socijalnu politiku i povratak TK.