U Neumu održana zajednička sjednica Predsjedništva Saveza općina/opština i gradova FBiH i RS – jedan od učesnika općinski načelnik dr. Bego Gutić

U Neumu je održana zajednička sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Predsjedništva Savez opština i gradova Republike Srpske. Radi se o prvom zajedničkom sastanku dvaju saveza koji je podržan od Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Sjednici su prisustvovali načelnici i gradonačelnici – članovi predsjedništava, rukovodstva saveza te članovi Kongresa, odnosno predstavnici Vijeća Europe. Među učesnicima bio je i načelnik općine Banovići dr. Bego Gutić i to u svojstvu člana Predsjedništva SOGFBiH.

Održavanjem zajedničke sjednice napravljen je važan korak u produbljivanju međuentitetske suradnje između lokalnih vlasti širom Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o prioritetima i izazovima s kojima se susreću lokalne vlasti, zajedničkom radu dvaju saveza i suradnji sa Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe. Tema zajedničke sjednice bile su i kandidatski status BiH za članstvo u Europskoj uniji, harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa propisima EU te značaj zajedničkih projekata Saveza općina i gradova FBiH i Saveza opština i gradova RS.

Zaključeno je da će se savezi općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini uz podršku Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe obratiti nadležnim vlastima u Bosni i Hercegovini sa zahtjevom za punu provedbu Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske.

Ovaj događaj organizovan je u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, a u sklopu Akcionog plana Vijeća Europe za Bosnu i Hercegovinu 2022-2025. godina.