U povodu Dana Općine delegacije Vlade Federacije BiH i Općine Banovići posjetile najznačajniji privredni kolektiv u Banovićima – Dogovorena podrška rudniku „Banovići“ i projektima lokalne zajednice (VIDEO I FOTO)

Općina Banovići jučer je obilježila 10. septembar, Dan Općine, te je ovim povodom upriličena posjeta najznačajnijem privrednom kolektivu na ovom području. Naime, zajedno sa delegacijom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem, delgacija Općine na čelu sa načelnikom dr. Begom Gutićem posjetila je rudnik „Banovići“.

Prijem je upriličio generalni direktor Društva Elvir Salihović sa članovima Uprave, gdje su delegacije detaljnije upoznate sa poslovanjem Rudnika i najznačajnijim projektima za čiju realizaciju je potrebna podrška federalnog nivoa.

Pored značaja za lokalnu zajednicu koji je staknut na sastanku, naglašeno je da je trenutno prioritet na stabilnosti preduzeća, jer rudnik „Banovići“ i dalje mora biti čvrst i stabilan faktor energetskog sistema FBiH.

“Prilikom posjete općini Banovići prirodno je doći u Rudnik, ne samo iz razloga jer je to federalna institucija, nego zato što je to najutjecajniji faktor privrede u ovoj općini, zbog čega nam je veoma važna stabilnost situacije u Rudniku. Mi u pravilnim razmacima posjećujemo ovu kompaniju, jer se zanimamo kakvo je stanje bilansa, opreme i stanje radne snage. Otvaramo svaku vrstu komunikacije kako bi vidjeli sta možemo uraditi za održivost poslovanja ovog Rudnika, koji ne smije biti u nestabilnoj zoni, posebno sada kada imamo problema u drugim Rudnicima”, – kazao je Premijer FBiH.

Općina Banovići proživljava transformaciju kao i sve druge općine, ušli smo u neko drugo vrijeme i Banovići se dobro snalaze u procesu transformaciju. Drago mi je da općina Banovići ima Poslovnu zonu i jasne razvojne planove jer su industrija i privreda najvažnije u ovim procesima, naveo je između ostalog premijer Novalić.

Federalnom premijeru je prezentirana aktuelna situacija u Rudniku, problemi sa kojim se susreću, kao i projekti koji se provode i planiraju. Ono na što je posebno stavljen akcenat je revitalizacija jamske proizvodnje, a samim tim i poboljšanje kvalitete uglja.

„Trentno provodimo mjere i aktivnosti koje se odnose na proces stabilizacije poslovanja, shodno onome što nam se dogodilo krajem marta, a radi se o požaru u „Podzemnoj eksploataciji uglja“. Primaran cilj nam je podignuti nivo proizvodnje obzirom da je tržište trenutno takvo da JP „Elektroprivreda BiH“ svakodnevno potencira dodatne količine uglja, kao i uspostava jamske proizvodnje koja je kvalitativno od strateškog značaja“, – naveo je direktor RMU “Banovići“, Elvir Salihović i iznio sugestije i inicijative koje mogu doprinijeti poboljšanju stanja u Rudniku. Dogovoreno je da se u narednom periodu održe sastanci predstavnika Vlade FBiH sa upravom Društva, kako bi se konkretizirale mjere podrške. Rudnik je u fazi početka novog investicionog ciklusa, kao i završetka već započetih investicija, zbog čega je podrška Vlade FBiH neophodna, posebno u pregovorima o obezbjeđenju kreditnih sredstava od Razvojne banke.

Oko 650 hiljada konvertibilnih maraka za podršku projektima lokalne zajednice

Osim najavljene podrške Rudniku premijer Novalić govorio je o pripremi novih projekata vezanih za izgradnju putne infrastrukture gdje se osvrnuo na projekat izgradnje dionice Vareš – Banovići ali i drugim projektima sa kojima je lokalna zajednica aplicirala prema Vladi FBiH.

-„Federalna vlada može pomoći kroz transfere nižim nivoima vlasti i to vrlo brzo. Već smo dobili nekoliko projekata od strane Općine i Općinskog načelnika i svakako da ćemo je prepoznati. To je pomoć koja ide kao transfer budžetskoj pomoći, oko 125 hiljada, te dodatna projektna pomoć koja može biti u nivou od 500 do 550 hiljada konvertibilnih maraka. U ovom dijelu ćemo reagovati i pomoći Općini Banovići“, kazao je premijer Novalić, te naglasio da s druge strane Vlada ima svoje kapacitet u pogledu Rudnika, kao i regionalne putne komunikacije u Banovićima.

Nakon posjete Rudniku, delegacije su obišle neke od implementiranih infrastrukturnih projekata sa kojima je Općina aplicirala prema Vladi FBiH.

-„Mi već imamo određenu vrstu dogovora kada je riječ o projektima koje će podržati Vlada Federacije BiH u Banovićima, radi se o pet infrastrukturnih projekata i očekujemo da Vlada već naredne sedmice donese određene odluke. Također za lokalnu zajednicu vrlo je važna podršku koju je Vlada dala rudniku „Banovići“, – kazao je načelnik Gutić nakon posjete Rudniku.