Uskoro počinje sa radom Udruženje za djecu sa poteškoćama u razvoju „LEPTIR“

U završnoj fazi je registracija novog udruženja na području općine Banovići. Radi se o Udruženju za djecu sa poteškoćama u razvoju simboličnog naziva „LEPTIR“. Trenutno se priprema neophodna dokumentacija i traži se prostora za njegov smještaj. Udruženje je projekat zaposlenih u Centru za razvoj inkluzivnih praksi Banovići i roditelja djece koja su korisnici ovog Centra. Zadatak će mu biti što bolja integracija djeca sa poteškoćama u razvoju u svakodnevni život i društvo. Predstavnici Udruženja zajedno sa roditeljima   posjetili su općinskog načelnika dr. Begu Gutića, od koga su zatražili podršku i pomoć pri registraciji.

Prema riječima načelnika Gutića osnivanje Udruženja je dobar potez koji će Općina svakako podržati. Pomoći će njegovu registraciju, obezbijedit će prostor i jedan dio neophodne namještaja i opreme za rad. U narednom periodu biće raspisan javni poziv za nevladin sektor na koji će se moći prijaviti sa svojim projektima i na taj način sebi osigurati dodatna sredstva.