Zamjena stolarije na sportskoj dvorani

U Javnoj ustanovi „Sportsko-kulturni centar“ Banovići izvode se radovi na zamjeni stolarije. Mijenja se stolarija na velikoj i maloj sali sportske dvorane, svlačionicama i prostoru planiranom za kuglanu. Vrijednost započetih radova je 65 hiljada konvertibilnih maraka (bez PDV-a). Za ovaj projekat općina Banovići osigurala je 20 hiljada maraka, a 45 hiljada KM obezbijedila je Ustanova – iz vlastitih prihoda. Radove izvodi firma „Mega-Roll“d.o.o. Miričina (Gračanica) i oni bi trebali biti završeni do 30. januara.

Završetkom navedenih radova najveći dio stolarije na sportskoj dvorani biće zamjenjen. Ostat će da se zamjeni samo stolarija na ulazu u dvoranu (prednji izlog) što je planirano da se radi u narednoj fazi.