Vlada TK odobrila 160 hiljada maraka za podršku sportu u Banovićima – sredstva za rekonstrukciju i opremanja sportskih objekata

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona sufinansirat će tri projekta koji se odnose na rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata u općini Banovići. Za ovu namjenu osiguralo je oko 161.000,00 KM, a radi se o sljedećim projektima: Izvođenje radova na izgradnji ograde i opremanju terena fudbalskog stadiona FK Omazići 1937 (82.123,83 KM), Rekonstrukcija i sanacija zaštitne ograde oko stadiona FK Budućnost (56.859,65 KM) i Adaptacija glavnog muškog wc-a u JU „Sportsko-kulturni centar“ Banovići (22.294,46 KM).

U prostorijama Ministarstva upriličeno je potpisivanje ugovora za korisnike koji su ostvarili pravo na finansijska  sredstva. Ona se dodjeljuju za 2023. godinu i odobrena su za osam korisnika u Kantonu, u ukupnom iznosu od 469.631,480 KM.