Za 9. novembar zakazana redovna sjednica OV Banovići – na dnevnom redu Nacrt budžeta Općine

Kolegij Općinskog vijeća Banovići utvrdio je termin održavanja 23. redovne sjednice Vijeća. Sjednica je zakazana za srijedu, 9. novembar, a održat će se u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Utvrđen je i dnevni red za zakazanu sjednicu, a na istoj će se razmatrati ukupno 9 tačaka.

Pred vijećnicima će se naći Izvještaj o izvršenju budžeta Općine za prvih devet mjeseci tekuće godine, te Nacrt budžeta za 2023. godinu, sa dokumentom okvirnog budžeta Općine za period 2023. – 2025., kao i Nacrt Odluke o njegovom izvršenju (također za 2023.). Prema utvrđenom dnevnom redu Vijeće bi, između ostalog, trebalo razmatrati i zahtjeve javnih preduzeća „Toplana“ i „Vodovod i kanalizacija“ za davanje suglasnosti na cijene komunalnih usluga.

Članovi Kolegija utvrdili su i termin održavanja svečane sjednice Općinskog vijeća Banovići u povodu 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Sjednica je zakazana za 24. novembar (četvrtak) i održat će se u sali iznad Radio Banovića sa početkom u 11 sati.

DNEVNI RED ZA 23. REDOVNU SJEDNICU OV BANOVIĆI:

  1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta za I-IX 2022. godine,
  2. Razmatranje Nacrta budžeta općine Banovići za 2023. godinu sa dokumentom okvirnog budžeta općine Banovići za 2023.-2025. godinu,
  3. Razmatranje Nacrta Odluke o izvršenju budžeta za 2023. godinu,
  4. Razmatranje zahtjeva JP „Toplana“ d.o.o. Banovići za davanje suglasnosti na cijene komunalnih usluga,
  5. Razmatranje zahtjeva JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Banovići za davanje suglasnosti na cijene komunalnih usluga,
  6. Razmatranje Izvještaja o komunalnoj usluzi održavanja čistoće i održavanju javnih površina za 2022. godinu,
  7. Razmatranje Izvještaja o ljetnom održavanju cesta na području općine Banovići za 2022. godinu,
  8. Razmatranje Izvještaja o radu stalnih radnih tijela – komisija Općinskog vijeća za period VI-IX 2022. godine,
  9. Razmatranje Informacije o suradnji Službe civilne i protivpožarne zaštite sa Kantonalnom Upravom civilne zaštite.