Za stručno osposobljavanje lica, bez zasnivanja radnog odnosa, u ovoj godini izdvojeno preko 80 hiljada konvertibilnih maraka

I u ovoj godini su u općini Banovići omogućili licima sa visokom i srednjom stručnom spremom obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog iskustva. Tokom prvih 9 mjeseci tekuće godine prijavljene su 63 osobe, od čega 49 sa visokom stručnom spremom i 14 sa srednjom.

Njima je omogućeno da svoje prvo radno iskustvo stiču u: Općini, javnim preduzećim i ustanovama, te RMU Banovići. Također, četrdeset jednom licu koje se prijavilo na Javni poziv u prošloj godini, omogućeno je stručno osposobljavanje u 2021..

Za stručno osposobljavanje lica bez zasnivanja radnog iskustva do sada je, iz budžeta Općine, izdvojeno preko 80 hiljada konvertibilnih maraka.