Proširen poligon u MZ Stražbenica i asfaltiran plato i pristupna staza ispred džamije u MZ Breovača

U općini Banovići završena su još dva manja projekta. Okončani su radovi na proširenju sportskog poligona u Mjesnoj zajednici Stražbenica, te asfaltiran plato i pristupna staza ispred nove džamije u Mjesnoj zajednici Brezovača. Sredstva za navedene projekte osigurana su iz općinskog budžeta a radove su izvodili radnici firme „Rial“d.o.o. Doboj Istok.

Pored navedenih radova u Brezovači se radi i na sanaciji asfaltnih puteva: Brezovača – Smajlovići i Brezovača – Ćatići. Sanirat će se između 150 i 200 metara kvadratnih oštećenih površina.