Održana 14. redovna sjednica Kolegija Općinskog vijeća Banovići – razmatrana dopuna dnevnog reda za 11. redovnu sjednicu Vijeća

Razmatranje dopune dnevnog reda za 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići bila je jedina tačka o kojoj se raspravljalo na 14. redovnoj sjednici Kolegja Vijeća. Naime, Federalno ministarstvo finansija je općini Banovići dostavilo Nacrt Ugovora o grantu za Regionalni projekat čvtrstog otpada u Živinicama – Grant Švedske agencije za međunarodni razvitak i suradnju (SIDA), te zatražilo da se u što kraćem roku dostavi mišljenje Općine o istom.

Kolegij OV Banovići jednoglasno je usvojio da se Nacrt Ugovora o grantu  uvrsti  u dnevni red 11. redovne sjednice Vijeća i razmatra na istoj. Sjednica je zakazana za ponedjeljak, 11. oktobar.

Općina Banovići je jedna od tri strane (uz grad Živinice i općinu Kladanj) koje su uključene u Regionalni projekat čvrstog otpada Živinice. Grant Švedske agencije za međunarodni razvitak i suradnju (SIDA) iznosi 2.500.000,00 eura.