Zakazana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija, 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići održat će se u utorak, 29.10.2019. godine sa početkom u 10 sati. Vijećnici će na sjednici razmatrati  šest tačaka dnevnog reda:

  1. Prijedlog odluke o pristupanju sporazuma načelnika za klimu i energiju u izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena,
  2. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije ulica ZAVNOBIH-a (parcela 138 KO Banovići),
  3. Davanje saglasnosti na operativni program radova održavanja cesta u zimskom periodu na području općine Banovići za 2019/2020 godina,
  4. Davanje saglasnosti na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa državne službe Općine Banovići broj: 01-05-1122/17 od 11.07.2017.godine, broj: 01-05-1732/17 od 01.11.2017. godine, broj: 01-05-876/18 od 04.05.2018. godine i broj: 01-05-1750/18 od 06.09.2018. godine,
  5. Razmatranje inicijative JP ”Toplana” d.o.o. Banovići za nabavku novog kotla,
  6. Informacija o izdatim rješenjima za prolaz kroz zone zabrane saobraćaja u općini Banovići za period 01.01.2019. godine do 30.09.2019. godine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *